QURAN dan TerJemahan ~ PerHatikan Pesanan Allah dlm KiTabNya ini

AL QURAN

Listen to Quran
~*~*~*Al-Quran OnLine

06 July, 2010

Kisah Insyafnya Seorang Ulama Wahabi

Kisah Insafnya Seorang Ulama Wahabi

Oleh: KH. Idrus Ramli
Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin--ulama Wahabi kontemporer yang sangat populer--mempunyai seorang guru yang sangat alim dan kharismatik di kalangan kaum Wahabi, yaitu Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, yang dikenal dengan julukan Syaikh Ibnu Sa'di. Ia memiliki banyak karangan, di antaranya yang paling populer adalah karyanya yang berjudul, Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, kitab tafsir setebal 5 jilid, yang mengikuti manhaj pemikiran Wahhabi. Meskipun Syaikh Ibnu Sa'di, termasuk ulama Wahabi yang ekstrim, ia juga seorang ulama yang mudah insyaf dan mau mengikuti kebenaran, dari manapun kebenaran itu datangnya.

Suatu ketika, al-Imam al-Sayyid 'Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani (ayahanda Abuya al-Sayyid Muhammad bin 'Alwi al-Maliki) sedang duduk-duduk di serambi Masjid al-Haram bersama halaqah pengajiannya. Sementara di bagian lain serambi Masjidil Haram tersebut, Syaikh Ibnu Sa'di juga duduk-duduk. Sementara orang-orang di Masjidil Haram larut dalam ibadah shalat dan tawaf yang mereka lakukan.

Pada saat itu, langit di atas Masjidil Haram penuh dengan mendung yang menggelantung, sepertinya sebentar lagi akan turun hujan yang sangat lebat. Tiba-tiba air hujan itu pun turun dengan lebatnya. Akibatnya, saluran air di atas Ka'bah mengalirkan airnya dengan derasnya. Melihat air begitu deras dari saluran air di atas kiblat kaum Muslimin yang berbentuk kubus itu, orang-orang Hijaz seperti kebiasaan mereka, segera berhamburan menuju saluran itu dan mengambil air tersebut, dan kemudian mereka tuangkan ke baju dan tubuh mereka, dengan harapan mendapatkan berkah dari air itu.

Melihat kejadian tersebut, para polisi pamong praja Kerajaan Saudi Arabia, yang sebagian besar berasal dari orang Baduwi daerah Najd itu, menjadi terkejut dan mengira bahwa orang-orang Hijaz tersebut telah terjerumus dalam lumpur kesyirikan dan menyembah selain Allah SWT. Akhirnya para polisi pamong praja itu berkata kepada orang-orang Hijaz yang sedang mengambil berkah air hujan yang mengalir dari saluran air Ka'bah itu,
"Jangan kalian lakukan wahai orang-orang musyrik. Itu perbuatan syirik. Itu perbuatan syirik."
Mendengar teguran para polisi pamong praja itu, orang-orang Hijaz itu pun segera berhamburan menuju halaqah al-Imam al-Sayyid 'Alwi al-Maliki al-Hasani dan menanyakan prihal hukum mengambil berkah dari air hujan yang mengalir dari saluran air di Ka'bah itu. Ternyata Sayyid 'Alwi membolehkan dan bahkan mendorong mereka untuk melakukannya. Akhirnya untuk yang kedua kalinya, orang-orang Hijaz itu pun berhamburan lagi menuju saluran air di Ka'bah itu, dengan tujuan mengambil berkah air hujan yang jatuh darinya, tanpa mengindahkan teguran para polisi baduwi tersebut. Bahkan mereka berkata kepada para polisi baduwi itu,
"Kami tidak akan memperhatikan teguran Anda, setelah Sayyid 'Alwi berfatwa kepada kami tentang kebolehan mengambil berkah dari air ini."
Akhirnya, melihat orang-orang Hijaz itu tidak mengindahkan teguran, para polisi baduwi itu pun segera mendatangi halqah Syaikh Ibnu Sa'di, guru mereka. Mereka mengadukan perihal fatwa Sayyid 'Alwi yang menganggap bahwa air hujan itu ada berkahnya. Akhirnya, setelah mendengar laporan para polisi Baduwi, yang merupakan anak buahnya itu, Syaikh Ibnu Sa'di segera mengambil selendangnya dan bangkit menghampiri halqah Sayyid 'Alwi dan duduk di sebelahnya. Sementara orang-orang dari berbagai golongan, berkumpul mengelilingi kedua ulama besar itu. Dengan penuh sopan dan tata krama layaknya seorang ulama, Syaikh Ibnu Sa'di bertanya kepada Sayyid 'Alwi:
"Wahai Sayyid, benarkah Anda berkata kepada orang-orang itu bahwa air hujan yang turun dari saluran air di Ka'bah itu ada berkahnya?"
Sayyid 'Alwi menjawab:
"Benar. Bahkan air tersebut memiliki dua berkah."
Syaikh Ibnu Sa'di berkata:
"Bagaimana hal itu bisa terjadi?"
Sayyid 'Alwi menjawab:
"Karena Allah SWT berfirman dalam Kitab-Nya tentang air hujan:
وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ مُّبَٟرَكًۭا
"Dan Kami turunkan dari langit air yang mengandung berkah." (QS. 50:9).
Allah SWT juga berfirman mengenai Ka'bah:
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍۢ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًۭا وَهُدًۭى لِّلْعَٟلَمِينَ ﴿٩٦﴾
"Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan bagi umat manusia adalah rumah yang ada di Bekkah (Makkah), yang diberkahi (oleh Allah)." (QS. 3:96).
Dengan demikian air hujan yang turun dari saluran air di atas Ka'bah itu memiliki dua berkah, yaitu berkah yang turun dari langit dan berkah yang terdapat pada Baitullah ini."
Mendengar jawaban tersebut, Syaikh Ibnu Sa'di merasa heran dan kagum kepada Sayyid 'Alwi. Kemudian dengan penuh kesadaran, mulut Syaikh Ibnu Sa'di itu melontarkan perkataan yang sangat mulia, sebagai pengakuannya akan kebenaran ucapan Sayyid 'Alwi:
"Subhanallah (Maha Suci Allah), bagaimana kami bisa lalai dari kedua ayat ini."
Kemudian Syaikh Ibnu Sa'di mengucapkan terima kasih kepada Sayyid 'Alwi dan meminta izin untuk meninggalkan halqah tersebut. Namun Sayyid 'Alwi berkata kepada Syaikh Ibnu Sa'di:
"Tenang dulu wahai Syaikh Ibnu Sa'di. Aku melihat para polisi Baduwi itu mengira bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Muslimin dengan mengambil berkah air hujan yang mengalir dari saluran air di Ka'bah itu sebagai perbuatan syirik. Mereka tidak akan berhenti mengkafirkan orang dan mensyirikkan orang dalam masalah ini sebelum mereka melihat orang yang seperti Anda melarang mereka. Oleh karena itu, sekarang bangkitlah Anda menuju saluran air di Ka'bah itu, lalu ambillah air di situ di depan para polisi baduwi itu, sehingga mereka akan berhenti mensyirikkan orang lain."
Akhirnya mendengar saran Sayyid 'Alwi tersebut, Syaikh Ibnu Sa'di segera bangkit menuju saluran air di Ka'bah. Ia basahi pakaiannya dengan air itu, dan ia pun mengambil air itu untuk diminumnya dengan tujuan mengambil berkahnya. Melihat tingkah laku Syaikh Ibnu Sa'di ini, para polisi Baduwi itu pun pergi meninggalkan Masjidil Haram dengan perasaan malu.

Semoga Allah SWT merahmati Sayyidina al-Imam 'Alwi bin 'Abbas al-Maliki al-Hasani. Amin.
Kisah ini disebutkan oleh Syaikh Abdul Fattah Rawwah, dalam kitab Tsabat (kumpulan sanad-sanad keilmuannya). Beliau termasuk salah seorang saksi mata kejadian itu.
Penulis: KH. Idrus Ramli
Penulis adalah Pengurus Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IASS) Jember.
Sumber: http://www.azahera.net/showthread.php?t=2408

http://pesantren.or.id.42303.masterweb.net/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/artikel/insyafnya_ulama_wahabi.single?seemore=y


Lading_Emas

Selawat Azamiah dan lain-lain

Kelebihan Selawat:

- Diriwayatkan daripada ‘Abdul bin Mas‘ud RA: Sabda Rasulullah SAW:
“Orang yang lebih utama (dekat) denganku pada hari Qiamat ialah orang yang banyak berselawat kepadaku.” (Dikemukakan oleh al-Tirmizi dengan menilainya Hasan dan Ibn ‘Asim).

- Daripada Anas bin Malik RA: Sabda Rasulullah SAW:
“Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah berselawat (memberi rahmat) kepadanya sepuluh kali dan menghapuskan sepuluh kesalahannya.” (Riwayat Imam Ahmad).

- Sabda Rasulullah SAW: “Sesiapa yang sukar menunaikan hajatnya, hendaklah ia memperbanyakkan selawat ke atasku. Sebab ia melapangkan kebimbangan, kedukacitaan, kesusahan, memperbanyakkan rezeki serta menunaikan hajat.” (Menurut al-Sayuti hadis ini adalah Sahih).

- Sabda Rasulullah SAW:  “Sesiapa yang ditimpa suatu kesusahan, hendaklah ia memperbanyakkan selawat ke atasku. Sebab ia menguraikan simpulan dan melapangkan kesukaran.”

Sumber:
Afdhal al-Solawat ‘ala Saiyid al-Sadat SAW, al-Qadhi al-Syaikh Yusuf bin Isma‘il al-Nabhani.


Selawat AzzimiyahSelawat Kamilah
Selawat Kamilah

FADILAH DAN KEUTAMAAN BERSHOLAWAT

Fadilah (keutamaan) bershalawat atas nabi sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah Swt. dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat atas Nabi Muhammad Saw., seperti terlihat dalam firman-Nya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersha-lawat untuk Nabi… .” (QS.33:56).

Penggalan ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt. melimpahkan rahmat bagi Nabi Muhammad Saw. dan para malaikat memintakan ampunan bagi Nabi Muhammad Saw. Karena itu, pada lanjutan ayat tersebut, Allah Swt. menyuruh orang-orang mukmin supaya bershalawat dan memberi shalawat kepada Nabi Muhammad Saw.: “…Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”

Untuk mengetahui keutamaan apakah yang diperoleh orang-orang yang bershalawat, baiklah kita perhatikan maksud-maksud hadis yang di bawah lni.
Bersabda Nabi Saw.


Artinya: “Barangsiapa bershalawat untukku sekali, niscaya Allah bershalawat untuknya sepuluh kali.” (HR. Muslim dari Abû Hurairah).


Artinya: “Bahwasanya bagi Allah Tuhan semesta alam ada beberapa malaikat yang diperintah berjalan di muka bumi untuk memperhatikan keadaan hamba-Nya. Mereka me-nyampaikan kepadaku (sabda Nabi) akan segala salam yang diucapkan oleh ummatku.” (HR. Ahmad. Al-Nasâ’i dan Al-Darimî).

Artinya: “Barangsiapa bershalawat untukku dipagi hari sepuluh kali dan di petang hari sepuluh kali, mendapatlah ia syafa’atku pada hari qiamat.” (HR. Al-Thabrânî)


Artinya: “Manusia yang paling utama terhadap diriku pada hari qiamat, ialah manusia yang paling banyak bershalawat untukku.” (HR. Al-Turmudzî).


Artinya: “Jibril telah datang kepadaku dan berkata: ‘Tidakkah engkau ridha (merasa puas) wahai Muhammad, bahwasanya tak seorang pun dari umatmu bershalawat untukmu satu kali, kecuali aku akan bershalawat untuknya sebanyak sepuluh kali? Dan tak seorang pun dari umatmu mengucapkan salam kepadamu, kecuali aku akan meng-ucapkan salam kepadanya sebanyak sepuluh kali?! (HR. Al-Nasâ’i dan Ibn Hibban, dari Abû Thalhah).

Sabda Rasulullah Saw. yang Artinya: “Barangsiapa -ketika mendengar azan dan iqamat mengucapkan: “Allâhumma Rabba Hâdzih al-Da’wât al-Tâmmah, wa al-Shalât al-Qâ’imati, shalli ‘alâ muhammadin ‘abdika wa Rasûlika, wa A’tihi al-Washîlata wa al-Fadhîlata, wa al-Darâjata al-Râfi’ata, wa al-Syafâ’ata yawm al-Qiyâmati (Artinya: “Ya Allah, ya Tuhannya seruan yang sempurna ini, serta shalat yang segera didirikan ini, limpahkanlah shalawat untuk Muhammad, hamba dan rasul-Mu. Dan berilah ia wasilah dan fadilah serta derajat yang amat tinggi dan (izin untuk) bersyafaat pada hari Kiamat)…, maka (bagi siapa yang mengucapkan doa tersebut) niscaya akan beroleh syafaatku kelak.”
Al-Ghazali didalam kitabnya Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn menceritakan seorang dari mereka (seorang dari kalangan ulama, sufi, ahli ibadah dsb.) pernah berkata: “Sementara aku menulis (catatan tentang) beberapa hadis, aku selalu mengiringinya dengan menuliskan shalawat untuk Nabi Saw., tanpa melengkapinya dengan salam untuk beliau. Malamnya aku berjumpa dengan beliau dalam mimpi, dan beliau berkata kepadaku: ‘Tidakkah sebaiknya engkau melengkapi shalawatmu untukku dalam bukumu itu?’ Maka sejak itu, tak pernah aku mengucapkan shalawat kecuali melengkapinya dengan ucapan salam untuk beliau.”

Diriwayatkan dari Abû Al-Hasan, katanya: “Aku pernah berjumpa dengan Nabi Saw. dalam mimpi, lalu kukatakan kepada beliau: ‘Ya Rasulullah, apa kiranya ganjaran bagi Al-Syâfi’i, ketika ia bershalawat untukmu dalam kitabnya: Al-Risâlah dengan ungkapan: ‘Semoga Allah bershalawat atas Muhammad setiap kali ia disebut oleh para penyebut, dan setiap kali sebutan tentangnya dilalaikan oleh para pelalai?’ Maka Nabi Saw. menjawab: ‘Karena ucapannya itu, ia dibebaskan dari keharusan menghadapi perhitungan (hisab pada hari Kiamat).’”

Dalam kitab yang sama (Ihya) Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sesungguhnya berlipatganda-nya pahala shalawat atas Nabi Saw. adalah karena shalawat itu bukan hanya mengandung satu kebaikan saja, melainkan mengandung banyak kebaikan, sebab di dalamnya ter-cakup :

1. Pembaharuan iman kepada Allah.
2. Pembaharuan iman kepada Rasul.
3. Pengagungan terhadap Rasul.
4. Dengan inayah Allah, memohon kemuliaan baginya.
5. Pembaharuan iman kepada Hari Akhir dan berbagai kemuliaan.
6. Dzikrullah.
7. Menyebut orang-orang yang shalih.
8. Menampakkan kasih sayang kepada mereka.
9. Bersungguh-sungguh dan tadharru’ dalam berdoa.
10. Pengakuan bahwa seluruh urusan itu berada dalam kekuasaan Allah

Masih banyak keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang melakukan atau membaca shalawat atas Nabi. Namun penyusun hanya menukil beberapa hadis dan qawl (perkataan) ulama.
Adapun faedah atau manfaat bershalawat atas Nabi Muhammad Saw. sebagaimana dijelaskan hadis-hadis di atas terdapat sembilan belas perkara, yakni:

1. Memperoleh curahan rahmat dan kebajikan dari pada Allah Swt.;
2. Menghasilkan kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan kejahatan;
3. Memperoleh pengakuan kesempurnaan iman, apabila kita membacanya 100 Kali;
4. Menjauhkan kerugian, penyesalan dan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang shalih;
5. Mendekatkan diri kepada Allah;
6. Memperoleh pahala seperti pahala memerdekakan budak;
7. Menghasilkan syafa’at;
8. Memperoleh penyertaan dari Malaikat rahmah;
9. Memperoleh hubungan yang rapat dengan Nabi; Seseorang yang bershashalawat dan bersalam kepada Nabi, shalawat dan salamnya itu disampaikan kepada Nabi;
10. Membuka kesempatan berbicara dengan Nabi Saw.;
11. Menghilangkan kesusahan, kegundahan dan meluaskan rezeki;
12. Melapangkan dada. Apabila seseorang membaca shalawat 100 kali, maka Allah akan melapangkan dadanya dan memberikan penerangan yang sinar seminarnya ke dalam hatinya;
13. Menghapuskan dosa. Apabila seseorang membaca dengan tetap tiga kali setiap hari, maka Allah akan menghapuskan dosanya;
14. Menggantikan shadaqah bagi orang yang tidak sanggup bershadaqah;
15. Melipatgandakan pahala yang diperoleh. Apabila seseorang bershalawat di hari Jumat, maka Tuhan akan memberikan kepadanya pahala yang berlipat ganda;
16. Mendekatkan kedudukan kepada Rasulullah di hari qiamat. Menyebabkan doa bisa diterima oleh Allah.
17. Menyebabkan doa bisa diterima oleh Allah;
18. Melepaskan diri dari kebingungan di hari qiamat. Apabila seseorang meninggalkan shalawat kepada Nabi, maka ia akan menghadapi kebingungan dan kekacauan di hari mahsyar.

DICOPY DARI : http://tarekatqodiriyah.wordpress.com/2009/07/22/keutamaan-shalawat 
dan
http://kreasi-saidi.blogspot.com/

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: Janganlah kamu berbicara dengan ucapan yang buruk, janganlah kamu sindir menyindir, janganlah kamu memperdengarkan khabar orang lain dan janganlah sebahagian kamu menjual atas jualan sebahagian yang lain. Sementara itu, jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. (Hadis Riwayat Bukhari Muslim)
Lading_Emas

05 July, 2010

Anai-anai [White Ants]

Menghapuskan Anai-Anai


Anai-anai ialah serangga kecil yang boleh meruntuhkan rumah. Jika rumah lama, palang di bumbung biasanya dibuat dari kayu. Jika membeli rumah di taman kemungkinan kayu yang digunakan yang jenis murah dan amat disukai anai-anai.

Anai-anai kalau dah ada dalam rumah jika dibiarkan habis perabot kayu kecuali yang jenis baik seperti perabut jati, frame pintu pun dia belasah juga malah frame gambar. Pendek kata boleh bikin tuan rumah jadi pening.

Dari mailbox admin, kredit kepada penulis
Jika anai-anai telah mula masuk ke dalam kayu-kayan di rumah, seharusnya panggil exterminator profesional. Buat sendiri amat payah.
Jika ingin membuat tindakan preventif supaya anai-anai tidak menyerang rumah, saya berikan tips.

Kenali Anai-Anai

1. Anai-anai suka kelembapan tinggi dan makanan utama ialah serat kayu hidup dan mati
2. Anai-anai ada berpuluh species. Yang putih, yang kuning, yang perang …. Queen anai-anai ada banyak dalam satu koloni. Askar anai-anai menjaga anak-anak. Anai-anai yang berkepak mencari-cari tempat baru membina koloni macam kelakatu berterbangan.
3. Kalau nampak banyak kelakatu berterbangan, pasti berhampiran ada koloni anai-anai.
4. Anai-anai tak tahan matahari. Cepat mati. Sebab tu mereka samada membuat lorong tanah atas kayu/simen/konkrit atau menggali terowong dalam tanah.
5. Anai-anai suap-menyuap makanan kepada rakan masing-masing.
6. Dalam perut anai-anai ada ribuan protozoa ( hidupan macam kuman ) yang mengkhadamkan serat kayu yang ditelannya.

Dah kenal... Maka tiba masa mengurangkan minat anai-anai dari rumah kita:
1. Pastikan laman rumah bersih dan pokok-pokok kecil di-trim. Rumput dan lalang dicantas.
2. Pastikan tiada sampah, timbunan kayu, perabut reput, pokok mati dan tunggul pokok berhampiran rumah
3. Pastikan air parit mengalirkan air terus ke saliran parit besar. Pastikan parit rumah tak pecah dan berumput.
4. Pastikan bawah rumah tiada takungan air.
5. Tutup rekahan-rekahan yang dijumpai pada bahagian dinding dengan simen atau kapur.
6. Pastikan paip-paip bocor berhampiran tanah dibaiki segera. Tanah-tanah yang lembap menarik anai-anai buat sarang.
7. Kalau terjumpa koloni anai-anai di halaman, jangan cuba buang sendiri sebab nanti yang saki-baki akan mencari tempat baru terutama sekali rumah. Panggil pakar.
8. Pastikan perabut buruk, buku-buku, kertas, pakaian, akhbar lama, kayu dan apa saja barang dah tak mahu pakai lagi, dikeluarkan dari rumah dan dibuang terus.
Bermakna, kita kena rajin dan suka laman rumah yang bersih dan cantik. Dan juga rajin menjaga kebersihan dalam rumah. Kalau kita buat di atas, kita juga mengurangkan serangan nyamuk, ulat gonggok, ular, tikus, kutu anjing, lipas dan cicak.

Tiba masa untuk buat kubu pertahanan.
Kalau nak cantik, suruh kontraktor yang buat.
> Buat kubu pasir sekeliling rumah atau sekeliling bahagian rumah yang jejak pada tanah, terutama sekali berhampiran foundation rumah. Jarak dalam beberapa inci lah dari bahagian tu.
> Gali 6 inci ke dalam tanah dan 6 inci lebar.
> Masukkan pasir yang saiznya standard iaitu diameter 1mm majoritinya. Kalau pakai ayak besi atau aluminium saiznya mesh 16. Mesti saiz tu. Sebab kalau pasir terkecil, anai-anai boleh pikul dan kalau terbesar, anai-anai boleh lalu kat celah.

> Tutup bahagian atas dengan simen atau bahan composite yang tak disukai anai-anai.
> Sapukan bahagian-bahagian kayu yang berhampiran tanah dengan air yang telah dicampurkan serbuk BORAX.

( NOTA: BORAX ni dulu banyak digunakan oleh pembuat mee kuning, kuey teow, chee cheong fun, nasi putih masakan Siam, Indon dan Cina. Dah berkoyan-koyan orang Melayu dok makan racun ni, sebelum diharamkan kerajaan. Borax ini adalah salahsatu punca Barah Hati).

> BORAX tak bunuh terus anai-anai. Apabila anai-anai suap-menyuap serat kayu pada rakan-rakan sekerjanya, ia akan tersuap sekali BORAX ni. Bila BORAX masuk perut, ia akan bunuh kuman pengkhadaman anai-anai. Lalu anai-anai mati kerana kekurangan zat.

Pembasmian anai-anai yang telahpun berhimpun di dalam rumah:
>Panggil pakar. Ni kerja susah...

P/s :~ A] Atau lebih mudah, gali lubang sekeliling rumah Anda, tanamkan paip PVC
dan biarkan sejengkal dari tanah. Tutup hujung atas yg berlubang tu, dari mase
kesemasa isikan dgn Minyak Hitam dari enjin kereta/moto yg Anda tukar tu
masukkan kedlm paip PVC tadi. IsyaAllah rumah Anda sentiasa dijauhi dari anai-anai.
          :~ B] dan Anda boleh juga lakukan, pindahkan sarang semut Api Merah
di bahagian2 tertentu dirumah Anda sebagai "Penjaga".Tetapi AWAS jk
Anda ada anak2 keciL, Sekian :)

http://www.isuhangat.net/2010/05/12/menghapuskan-anai-anai/


Lading_Emas

ALAM ~ dan bahagian2nya...

1: ALAM SYAHADAH
Alam keseluruhannya dinamakan alam kejadian atau alam makhluk atau segala sesuatu yang Allah ciptakan daripada yang sekecil-kecilnya hinggalah ke sebesar-besarnya. Makhluk kejadian Allah boleh dibahagikan kepada tiga peringkat alam.
1:  Alam Syahadah
2:  Alam Misal
3:  Alam Arwah.

Alam Syahadah adalah benda dalam erti kata yang luas. Jangan menyangka sesuatu yang jauh dan tidak dapat dipandang dengan mata kasar itu sebagai bukan benda. Jika bintang merupakan benda yang paling jauh kelihatan pada pandangan kita, yang lebih jauh daripada bintang dan tidak dapat dipandang juga termasuk dalam kumpulan kebendaan.

Benda atau jisim boleh dibahagikan kepada tiga kategori:
1:  Jisim yang boleh dilihat dan dipegang
2:  Jisim tipis yang ditembusi pandangan (transparent)
3:  Jisim halus yang ghaib.

Ketiga-tiga jenis jisim tersebut boleh didapati di dalam Alam Syahadah. Alam Syahadah pula boleh dibahagikan kepada empat peringkat alam.
1:  Alam Langit Dunia
2:  Alam Bumi
3:  Alam Langit-langit
4:  Alam al-Kursi Yang Agung.

ALAM LANGIT DUNIA
Satu bahagian kecil daripada alam ini ialah planet bumi di mana tinggal di atasnya makhluk yang berbangsa manusia. Planet bumi bersama-sama bulan dan planet-planet yang lain berada di dalam satu tingkatan alam yang dinamakan Sistem Matahari. Pada mulanya ahli astronomi menyangkakan matahari menjadi pusat kepada alam.

Penemuan kemudiannya menunjukkan matahari hanyalah sebiji bintang di antara jutaan bintang-bintang. Apabila ilmu astronomi semakin maju manusia menemui maklumat bahawa kumpulan bintang-bintang yang sangat banyak membentuk satu galaxy. Ahli astronomi membuat anggaran terdapat kira-kira satu ratus ribu juta bintang dalam galaxy yang ada planet bumi. Bintang-bintang berpusing mengelilingi satu pusat yang dipanggil Pusat Sistem Galaxy. Ahli astronomi membuat kiraan dan mendapati matahari kita mengambil masa 225 juta tahun untuk mengelilingi Pusat Sistem Galaxy satu pusingan.

Di samping galaxy yang terkandung planet bumi terdapat pula galaxy-galaxy lain. Bintang-bintang bagi setiap galaxy mengelilingi Pusat Sistem Galaxy masing-masing. Ada ahli astronomi membuat kiraan dan menganggarkan terdapat kira-kira 10 ribu juta galaxy semuanya.

Ukuran di antara bintang-bintang dan galaxy-galaxy tidak lagi diukur dengan kiraan batu atau kilometer, tetapi digunakan sukatan tahun cahaya. Cahaya bergerak selaju 186,000 batu satu saat. Hasil kiraan ahli astronomi mendapati jarak matahari kita dengan bintang yang paling hampir ialah 4 ¼ tahun cahaya.

Tiap galaxy bergerak dengan kelajuan yang berbeza. Galaxy yang dekat dengan kita lambat pergerakannya sementara yang lebih jauh lebih pantas pergerakannya. Pada jarak tertentu galaxy tidak kelihatan lagi kerana ia sudah lebih laju daripada cahaya lalu membawa cahayanya bersama-sama dan tidak mungkin lagi cahaya tersebut sampai ke bumi. Hasil kiraan ahli astronomi mendapati jarak di mana galaxy membawa cahaya bersama-samanya ialah tidak kurang daripada 13 ribu juta tahun cahaya. Inilah perbatasan ahli astronomi yang dapat dicapai melalui bantuan teleskop yang paling canggih. Kesemua galaxy tersebut berada di dalam satu alam yang bulat dan mengembang seumpama belon yang ditiupkan angin ke dalamnya.

Hasil penemuan melalui teleskop melahirkan teori-teori untuk menceritakan keadaan galaxy-galaxy selepas batas teleskop. Timbullah istilah Group, Metagalaxy, Teragalaxy dan sebagainya, sehingga sampai kepada yang tanpa batas (infinity).

Teori-teori tersebut adalah bersifat mungkin dan agak-agak sahaja. Walaupun bersifat mungkin dan agak-agak tetapi bila disandarkan kepada sains dan teknologi manusia umum dapat menerimanya sebagai kebenaran. Malangnya teori yang dibuat oleh ahli agama berdasarkan kitab ilmu alam yang paling jitu yang ‘ditulis’ sendiri oleh Pencipta alam, tidak dapat diterima umum kerana tidak saintifik. Sains siapa yang lebih hebat di antara sains yang menghidupkan orang ‘mati’ dengan memasukkan darah dan memindahkan organ dengan sains yang membangkitkan orang yang di dalam kubur hanya dengan berkata, :”Bangunlah kamu dengan izin Allah”. Sesungguhnya sains “Dengan izin Allah” tidak dapat dicabar dan tidak mungkin dicabar oleh sains manusia buat selama-lamanya. Oleh itu apabila sains manusia mengaku kalah berpindahlah kepada sains “:Dengan izin Allah”. Pasti keterangan yang lebih lanjut dan jelas dapat diperolehi.

Ahli agama yang mendapat sains “Dengan izin Allah” dinamakan ahli al-hak, ertinya pakar yang sebenarnya. Ada juga kalangan masyarakat menamakan mereka sebagai manusia kebenaran atau orang kebenaran. Malangnya pula manusia kebenaran ini dianggap sebagai orang yang ‘betul bendul’. Tertutuplah rahsianya sebagai ahli sains yang hakiki dan tidak adalah orang yang bertanyakan perkara sains kepadanya.

Penghulu kepada sekalian ahli al-hak, Nabi Muhamamd .s.a.w, telah menjelajah ke seluruh alam maya sehingga ke puncak yang paling tinggi, yang tidak ada lagi alam kejadian selepas itu. Baginda s.a.w menceritakan apa yang baginda saksikan. Cerita yang dikhabarkan oleh Rasulullah s.a.w menjadi pedoman bagi ahli al-hak yang lain untuk mencungkil rahsia alam maya, seterusnya membina teori alam maya berdasarkan keterangan Rasulullah s.a.w dan penyaksian mereka sendiri. Bertaburanlah maklumat tentang alam maya yang telah dikeluarkan oleh manusia-manusia kebenaran yang tidak pernah mempelajari sains dan tidak tahu istilah-istilah sains. Mereka menggunakan istilah mereka sendiri. Timbullah teori bumi berada di atas tanduk lembu. Lembu pula berada di atas belakang ikan nun. Lembu memakan rumput yang tumbuh di atas belakang ikan. Apabila lembu bergerak berlakulah kegoncangan di atas bumi. Mendengar teori yang demikian orang terus menutup telinga, tidak masuk akal, Israiliyat dan karut.

Padahal teori itu dikeluarkan oleh seorang yang diperakui ilmunya oleh Rasulullah s.a.w kerana baginda sendiri mendoakan agar mengurniakannya ilmu dan kefahaman. Beliau adalah Ibnu Abbas r.a.

Apabila ahli nujum membuat teori mengenai bintang 12, di antara 12 bintang tersebut ada dua bintang yang dinamakan lembu dan ikan. Ada pengaruh mempengaruhi di antara bintang lembu dengan bintang ikan dan juga bintang-bintang lain kepada penduduk di atas muka bumi. Teori ahli nujum tersebut diterima dengan penuh yakin sehingga boleh dikatakan semua orang tahu bintangnya masing-masing. Mereka boleh percaya kepada bintang lembu dan ikan yang dikatakan oleh ahli nujum tetapi menolak perkataan ahli kasyaf yang dapat menyaksikan apa yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar.

Kita kembali kepada Alam Langit Dunia. Kita mulai dari satu planet yang bernama bumi di mana kita tinggal di atasnya. Planet yang kita tinggal ini dinamakan bumi kerana kita mendiaminya. Jika kita mendiami bulan maka bulanlah bumi kita. Jika kita mendiami matahari maka mataharilah bumi kita. Jadi, maksud bumi adalah relatif. Yang menjadi identiti bumi ialah ia berada di dalam satu kerangka. Bagi planet bumi kita banjaran gunung-gunung menjadi kerangka. Gunung di atas bulan menjadi kerangka bulan.

Apabila planet bumi yang kecil ini berada di dalam satu kumpulan yang mengandungi berjuta-juta bintang ia dinamakan galaxy. Terdapat banyak galaxy sehingga sampai kepada satu peringkat semua galaxy tersebut berada di dalam satu kerangka. Seperti di planet bumi kerangka galaxy juga dinamakan gunung. Ia diistilahkan sebagai Gunung Qaf. Gunung Qaf merupakan satu alam yang luas yang terdapat di dalamnya banyak galaxy. Di samping Gunung Qaf yang planet bumi ada di dalamnya terdapat enam Gunung Qaf yang lain. Jumlah Gunung Qaf semuanya adalah tujuh. Tujuh Gunung Qaf itu berada atau terapung-apung di dalam ruang angkasa yang luas yang dikelilingi oleh satu bulatan yang dinamakan
Langit Dunia atau Langit Rendah atau Langit Pertama.

Apabila planet bumi sudah menjadi terlalu kecil dibandingkan dengan kewujudan yang lain, konsep bumi itu pun berubah. Pada peringkat ini satu alam di dalam satu Gunung Qaf dinamakan satu bumi. Tujuh Gunung Qaf menjadi tujuh bumi. Terdapat tujuh bumi yang dilengkungi oleh Langit Dunia. Seluruh alam di dalam Langit Dunia ini dinamakan Alam al-Mulk. Jika istilah  Alam al-Mulk dirasakan tidak sesuai maka boleh juga digunakan istilah Universe. Begitulah keadaan Universe yang digambarkan oleh ahli al-hak berdasarkan penyaksian mata hati mereka.

ALAM BUMI
Langit Dunia, iaitu langit pertama merupakan permulaan Alam Malakut Bawah yang dinamakan juga Alam Barzakh, tempat roh yang meninggalkan jasad berhenti sementara menunggu ditiup sangkakala. Langit Dunia dengan segala isinya menjadi satu alam kecil terapung di dalam ruang angkasa alam Langit Kedua. Begitulah keadaannya sehinggalah sampai ke alam Langit Ketujuh.

Selepas Langit Ketujuh terdapat satu tingkat Alam Ghaib, bukan lagi Alam Syahadah. Alam Ghaib ini terdiri daripada benda juga Cuma ia ghaib daripada pancaindera. Bahagian pertama daripada Alam Ghaib ini dinamakan Sidratul Muntaha. Sidrat bermakna pokok bidara dan muntaha bermakna yang penghabisan. Sidratul Muntaha bermakna pokok bidara yang penghabisan. Ia merupakan satu tingkat alam yang menjadi perbatasan, tempat berhenti perjalanan dan ilmu makhluk yang dari alam atas dengan alam bawah. Apa sahaja yang datang dari bawah terhenti di Sidratul Muntaha dan apa sahaja yang turun dari atas juga terhenti di Sidratul Muntaha. Hanya yang mendapat keizinan dapat menyeberangi perbatasan ini.

Peristiwa mikraj menceritakan, “Kemudian baginda s.a.w sampai ke langit ke tujuh…tiba-tiba didapatinya Nabi Ibrahim a.s…Kemudian aku (Nabi Muhamamd s.a.w diangkat ke Sidratul Muntaha. Tiba-tiba kelihatan buahnya seperti tempayan dan daunnya seperti telinga gajah”.
Pada planet bumi kita ada pulau-pulau seperti tempayan dan semenanjung seperti telinga gajah. Alam Sidratul Muntaha juga mempunyai ciri-ciri yang demikian.

Pada bahagian tengah Sidratul Muntaha terdapatlah Baitul Makmur yang menjadi pusat pentadbiran alam bawah. Di bahagian atas Sidratul Muntaha terdapat satu lagi bahagian Alam Ghaib yang dinamakan al-Kursi berbentuk empat persegi. Seluruh alam maya yang diperkatakan hingga kini berada di dalam ruang alam al-Kursi yang ghaib ini. Al-Kursi pula menjadi alam yang kecil di dalam ruang alam Arasy ar-Rahman, yang masih lagi di dalam peringkat Alam Ghaib. Di bawah daripada Arasy ar-Rahman terdapat satu kumpulan syurga tujuh tingkat: Darul Jalal, Darussalam, Jannatul Ma’wa, Jannatul Khuldi, Jannatul Na’im, Jannatul Firdaus dan Jannatul ‘Adn.

Di kanan Arasy ar-Rahman terdapat pula sempadan yang memisahkan alam yang di atasnya dengan alam yang di bawahnya, dinamakan Sidratul Muntaha kedua. Arasy ar-Rahman dan Sidratul Muntaha kedua berada di dalam ruang angkasa bulatan Alam Syahadah semula yang dinamakan al-Mastawa. Al-Mastawa bukan lagi Alam Ghaib tetapi alam nyata. Pada keliling permukaan al-Mastawa terdapat Loh Mahfuz yang padanya al-Qalam menulis perintah Allah.

Al-Mastawa dengan segala isi kandungannya berada dalam satu bulatan alam yang juga Alam Syahadah, yang dinamakan Bumi Rendah atau Bumi Pertama. Alam Bumi Pertama ini dikelilingi oleh tiga lapisan alam. Lapisan pertama dinamakan Alam Laut. Lapisan Kedua dinamakan Alam Angin. Lapisan ketiga dinamakan Alam Kegelapan. Semuanya berada di dalam ruang angkasa Bumi Kedua. Bumi Kedua berada di dalam ruang angkasa Bumi Ketiga dan Begitulah seterusnya hingga ke Bumi Ketujuh.

Semua peringkat alam sehingga alam Bumi Ketujuh berada di dalam ruang angkasa bulatan alam yang dinamakan Alam Gunung Kemurkaan. Alam Gunung Kemurkaan berada di dalam bulatan alam yang dinamakan Alam Lautan Kegelapan. Di dalam Alam Lautan Kegelapan di bawah Alam Gunung Kemurkaan terdapat an-Nar atau neraka. Ada tujuh tingkat neraka: Jahannam, Sa’ir, Luzi, Huthamah, Jahim, Saqar dan Hawiyah.

Alam Lautan Kegelapan dikelilingi oleh lapisan alam yang dinamakan Alam Kegelapan. Di dalamnya terdapat Sijjin, penjara tempat disimpan roh-roh dan catatan amalan orang-orang kafir. Mengelilingi Alam Kegelapan ialah Alam Gunung Pendakian. Alam Gunung Pendakian dengan segala isinya berada di dalam kerangka yang dinamakan juga Gunung Qaf. Semua peringkat alam yang diperkatakan hingga kini termasuklah Gunung Qaf terakhir ini diistilahkan sebagai Alam Bumi. Ia masih di dalam peringkat Alam Malakut Bawah atau Alam Barzakh.

ALAM LANGIT-LANGIT
Alam Bumi bergerak pada satu lakaran mengelilingi satu pusat yang dinamakan Kalbu Langit-langit. Selepas lakaran pusingan Alam Bumi ada pula tujuh lakaran lain, menjadikan lapan lakaran semuanya. Pada lakaran pertama hanya Alam Bumi berpusing mengelilingi Kalbu Langit-langit.

Pada lakaran kedua terdapat 70,000 bulatan alam-alam mengelilingi Kalbu Langit-langit. Begitu juga pada lakaran ketiga sehingga lakaran ke lapan. Bulatan alam pada tujuh lakaran selepas lakaran Alam Bumi tersebut dinamakan Alam Langit-langit tujuh lapis. Alam Langit-langit ini sangat indah dan menjadi syurga Barzakh yang sekarang didiami oleh para malaikat. Ini adalah kumpulan syurga yang kedua, jua mempunyai tujuh tingkat dan memakai nama yang sama seperti syurga kumpulan pertama.

Selepas lakaran pusingan Alam Langit-langit ada satu lagi lakaran yang ke sembilan. Pada lakaran yang ke sembilan ini terdapat dua belas buah bulatan alam yang juga mengelilingi Kalbu Langit-langit. Alam yang dua belas ini dinamakan Buruj Alam Atas.  Dan diberi nama mengikut lambang malaikat yang memerintah pada setiap alam tersebut: biri-biri, lembu, kembar dua, ketam, singa, gadis, neraka, busur panah, kambing, timba dan ikan. Begitulah nama 12 Buruj Alam Atas.

Sebenarnya terdapat juga Buruj Alam Bawah, iaitu bintang-bintang tertentu dalam Langit Dunia yang menjadi tempat pengawalan malaikat, menjaga supaya tidak ada syaitan yang dapat naik ke atas untuk mencuri maklumat dari alam atas. Mana-mana syaitan cuba menceroboh akan dipanah dengan panah api. Buruj Alam Atas pula bukanlah bintang tetapi adalah 12 buah alam yang sangat luas.

Planet bumi tempat kita tinggal ini apabila ia berpusing satu pusingan pada paksinya terjadilah satu hari. Apabila ia berpusing satu pusingan mengelilingi matahari terjadilah satu tahun matahari. Alam Bumi yang besar di dalam Alam Barzakh itu apabila berpusing satu pusingan di atas paksinya satu hari Alam Bumi yang dinamakan Hari Allah, bersamaan dengan satu ribu tahun matahari.

“Dan satu hari di sisi Tuhan kamu adalah seribu tahun mengikut hitungan kamu”. (Surah al-Hajj, ayat 47).
Ukuran kelajuan pada peringkat ini bukan lagi kelajuan cahaya tetapi kelajuan malaikat, nur yang jauh lebih seni daripada sebarang cahaya yang diketahui.
“”Malaikat dan roh naik kepada-Nya pada satu hari yang kadar ukurannya lima puluh ribu tahun”. (Surah al-Ma’arij, ayat 4).

Satu hari perjalanan malaikat bersamaan lima puluh ribu tahun matahari.
Kalbu Langit-langit memancarkan nur keseluruh alam-alam di sekelilingnya. Nur yang dipancarkan itu adalah ilmu Allah. Malaikat katibun menerima pancaran tersebut dan menulisnya di Loh Mahfuz dalam Alam Bumi.

AL-KURSI YANG AGUNG
Semua alam-alam yang diperkatakan sehingga ini berada di dalam ruang angkasa al-Kursi al-A’dzam (al-Kursi Yang Agung), yang menjadi batas terakhir Alam Syahadah. Alam selepas al-Kursi Yang Agung ini adalah Alam Ghaib yang dinamakan Alam Misal.

2: ALAM MISAL

Di bawah al-Arasy al-Majid terdapat pula sempadan yang memisahkan makhluk alam bawah daripada makhluk alam atas. Sempadan ini dinamakan Sidratul Muntaha ke tiga. Al-Arasy al-Majid mempunyai 18,000 tiang. Di sisi tiap-tiap tiang terdapat gugusan alam-alam yang merupakan syurga kumpulan ke tiga. Syurga kumpulan ini dinamakan Jannatul Firdaus Atas. Ia merupakan salah satu syurga yang tidak binasa bila berlaku kiamat. Syurga Jannatul Firdaus Atas  menjadi sempadan terakhir Alam Barzakh atau Alam Malakut Bawah. Al-Arasy al-Majid yang di dalamnya terkandung Alam Barzakh, sudah termasuk di dalam peringkat Alam Malakut Atas.

Al-Arasy al-Majid mengelilingi satu pusat, pada satu lakaran. Pusat yang dikelilingi oleh al-Arasy al-Majid ini dinamakan Kalbu Alam. Lakaran pusingan al-Arasy al-Majid merupakan salah satu daripada seribu lakaran. Pada setiap lakaran itu terdapat satu buah alam yang besarnya lebih kurang sebesar al-Arasy al-Majid. Jadi, terdapat seribu alam-alam mengelilingi Kalbu Alam. Alam-alam tersebut dinamakan alam Arasy-arasy. Kalbu Alam menjadi pusat dan menguasai Arasy-arasy tersebut.

Al-Arasy al-Majid sama dengan Arasy-arasy yang lain terletak di dalam ruang angkasa alam yang dinamakan Alam Hijab. Alam Hijab yang mengandungi Arasy-arasy ini berada di dalam peringkat Alam Hijab yang lain pula, berlapis-lapis sehingga 70,000 lapis bagi satu peringkat Alam Hijab yang dinamakan Hijab Nur Putih. Kemudian ia diikuti oleh peringkat Alam Hijab yang lain, hinggalah kepada beberapa peringkat. Setiap peringkat mengandungi 70,000 lapisan Hijab. Peringkat terakhir dinamakan Hijab Ketunggalan, yang juga terdiri daripada 70,000 lapisan. Peringkat Hijab Ketunggalan berakhir dengan lapisan Hijab yang dinamakan Hijab Hamparan Emas.

Alam-alam bermula daripada al-Arasy al-Majid hingga ke lapisan Hijab Hamparan Emas merupakan syurga yang dinamakan Iliyyun. Ia juga terdiri daripada tujuh tingkat seperti syurga-syurga yang lain. Di Iliyyun inilah disimpan catatan amalan orang-orang yang beriman yang baik-baik.
Di atas permukaan Hijab Hamparan Emas terdapat umbi bagi Sidratul Muntaha ke empat.
Seluruh alam yang dinyatakan sehingga ini berada di dalam ruang alam yang dinamakan al-Arasy al-Karim (al-Arasy yang mulia). Ia menjadi batasan terakhir Alam Misal.

Manusia yang berada dalam Alam Syahadah di planet bumi, lebih-lebih lagi yang terkongkong dengan alam jasad, hanya memandang kepada yang zahir atau nyata sahaja. Akal fikirannya sukar menggambarkan betapa seninya jisim pada Alam Misal. Tetapi bagi seorang insan yang tinggi makamnya di sisi Allah dapat masuk ke dalam Alam Misal dan melihat keadaan di dalam alam tersebut, dan mendapati Alam Misal adalah satu alam yang boleh disaksikan dan dirasa, seperti Alam Syahadah juga. Apa yang ghaib itu apabila dibukakan ia menjadi nyata dan boleh berinteraksi dengannya. Jika ada kerusi di dalam alam ghaib itu maka kerusi tersebut boleh diduduki. Jika ada buah-buahan di sana maka buah-buahan tersebut boleh dimakan. Begitu juga air yang ada di sana.

Jisim tipis dalam Alam Misal dipanggil an-Nuur. Jisim bersifat nuur adalah jisim yang sangat murni. Ia juga merupakan benda-benda seperti benda-benda yang ada dalam Alam Syahadah. Ada yang bercahaya menyilaukan pandangan, ada yang cair seperti air dan ada yang padat seperti tanah dan logam. Tetapi ia lebih murni, lebih indah dan lebih ajaib daripada apa yang ada dalam Alam Syahadah.

3: ALAM ARWAH

Hadis mengenai mikraj menceritakan, “Hingga aku sampai pada Hamparan Emas. Kemudian aku maju lagi bersama malaikat wakil Hijab Hamparan Emas terus ke Hijab Permata, lalu mengetuk-ngetuknya. Berkata malaikat di belakang Hijab, ‘Siapa ini?’ Ia menjawab, ‘Tuan punya Hijab Hamparan Emas dan ini Muhammad Rasul Rabbil ‘Izzati’. Berkata malaikat itu, ‘Allahu Akbar!’ Ia pun menghulurkan tangannya dari bawah Hijab dan meletakkan daku di hadapannya. Begitulah keadaannya dari satu Hijab kepada Hijab yang lain hingga aku melampaui 70,000 Hijab, tebal tiap-tiap Hijab 500 tahun”.

“Maka meluncurlah bersamaku malaikat itu lebih cepat dari sekelip mata hingga sampai ke Hijab Permata. Ia mengetuk pintu Hijab. Berkata malaikat dari sebalik Hijab, ‘Siapa ini?’ Ia berkata, ‘Saya tuan punya Hamparan Emas. Ini Muhamamd Rasul al-‘Arabi bersamaku.’ Berkata malaikat itu, ‘Allahu Akbar!’ Lalu ia mengeluarkan tangannya dari bawah Hijab hingga dia meletakkan daku dihadapannya. Begitulah keadaannya dari satu Hijab kepada Hijab yang lain. Tiap-tiap satu Hijab perjalanannya lima ratus tahun dan di antara satu Hijab dengan Hijab yang lain lima ratus tahun”.

Semua lapisan Alam Hijab bermula selepas al-Arasy al-Karim merupakan syurga-syurga yang dipanggil secara tunggal dengan nama Darul Khulud, negeri yang abadi. Ia juga mengandungi tujuh tingkat dengan tujuh nama seperti syurga-syurga yang lain. Jannatul ‘And merupakan syurga yang paling tinggi, paling besar dan paling indah. Di dalamnya ada Syajaratul Thubi, pokok thubi, yang terdapat padanya satu syurga yang menjadi induk bagi semua syurga, dinamakan Darul Qarar, negeri ketetapan.

Di atas Jannatul ‘And adalah al-Arasy al-‘Adzim, arasy yang besar. Ia dinamakan juga al-Arasy al-Muhith, arasy yang meliputi, maksudnya meliputi seluruh alam makhluk. Al-Arasy al-‘Adzim merupakan bulatan terakhir atau kerangka yang paling luar bagi seluruh alam kejadian, alam makhluk atau apa sahaja yang Allah ciptakan. Al-Arasy al-‘Adzim mengandungi 70 juta lapisan kulit-kulit yang di antara satu kulit dengan kulit yang lain terdapat ruang angkasa. Al-Arasy al-‘Adzim dijadikan daripada nuur, jisim yang bersifat nurani, lagi seni dan tinggi. Hadis menceritakan tentang nuur al-Arasy al-’Adzim, “Diliputi pada tiap-tiap hari oleh seribu warna dari nuur”.

“(Diliputi) 70,000 warna dari nuur, tiada dapat dipandang kepadanya oleh seorang pun dari makhluk”.
“Nuur al-Arasy al-‘Adzim kalau dizahirkan kepada penduduk dunia ini dan (dalam keadaan) ia telah merendahkan diri (kepada Allah) nescaya lemah cahaya matahari bersamanya sebagaimana lemah cahaya pelita bersamanya (cahaya matahari) dan lebih kurang lagi”.
Meskipun nuur al-Arasy al-‘Adzim itu sangat kuat namun, orang yang mencapai makam yang tinggi pada sisi Allah dapat mendekatinya tanpa terjadi apa-apa dan mendapatinya suatu jisim alam yang sangat indah, tiada bandingannya.

Di bawah al-Arasy al-‘Adzim ada pula Loh Mahfuz yang kedua. Catatan yang tertulis di sini diambil oleh malaikat dan diturunkan kepada Kalbu Alam yang kemudian memancarkannya kepada Alam-alam Arasy, termasuklah al-Arasy al-Majid. Dari al-Arasy al-Majid ia diturunkan pula kepada Kalbu Langit-langit yang kemudiannya dipancarkan kepada Alam Langit-langit termasuklah Alam bumi di dalam Alam Barzakh. Begitulah salah satu      cara perintah Tuhan turun seperingkat demi peringkat hingga sampai kepada masing-masing yang telah ditentukan.

Di bahagian atas al-Arasy al-‘Adzim yang paling luar dan paling  tinggi terdapat satu alam yang besar dan indah dinamakan Qubah. Ia merupakan tempat yang paling tinggi dalam seluruh alam makhluk. Qubah ini merupakan syurga yang lebih indah daripada syurga-syurga yang lain. Ia juga terdiri daripada tujuh peringkat syurga seperti syurga-syurga yang lain.

Di dalam alam Qubah yang besar ini, pada bahagian yang paling atas, terdapat satu Qubah yang lebih kecil yang terdiri dari Permata Putih, berupa seperti sebuah mahligai yang besar terapung di ruang angkasa Qubah besar. Qubah Permata Putih ini merupakan tempat terakhir perjalanan mikraj Rasulullah s.a.w.
Qubah besar menjadi pusat pentadbiran alam di bawahnya sebagaimana Baitul Makmur menjadi pusat pentadbiran alam yang lebih bawah. Qubah yang kecil pula menjadi inti atau istana bagi Qubah besar.

Apabila dilihat kepada keseluruhan alam makhluk maka bahagian yang ada Qubah itu diisyaratkan sebagai bahagian atas. Jika dibandingkan dengan sebiji buah maka Qubah itu adalah umpama tampuk yang menentukannya sebagai bahagian atas dan lawannya sebagai bahagian bawah.

Hingga kepada al-Arasy al-‘Adzim yang terdiri daripada 70 juta lapisan dengan Qubah di bahagian atasnya, maka tamatlah perbicaraan mengenai Alam Malakut Atas dan berakhir juga ilmu manusia tentang alam. Al-Arasy al-‘Adzim itulah kerangka alam. Ia adalah sebesar-besar makhluk. Seluruh alam atau kejadian yang Tuhan jadikan berada di dalamnya. Sekaliannya dinamakan Alam sahaja, atau dinamakan juga Alam Kejadian atau Alam Makhluk atau A’yan Luar atau al-Mumkinat (segala yang mungkin) atau Alam Yang Baharu atau Yang Selain Allah. Semuanya menggambarkan apa yang termasuk di dalam kalimah “KUN” (jadilah kamu).

Jisim dalam Alam Arwah bersifat latif atau halus atau murni atau terlebih ghaib. Insan yang tinggi makamnya pada sisi Allah memasuki alam yang terlebih ghaib ini dan mendapati alam ini sama seperti Alam Syahadah juga, berjisim dan berbentuk benda dalam bebagai-bagai keadaan yang boleh disaksikan dan dirasa. Jadi, seluruh alam, iaitu Alam Syahadah, Alam Misal dan Alam Arwah merupakan alam  benda  yang jika diizinkan boleh disaksikan samada dengan pancaindera ataupun dengan hati. Hati insan bersifat nurani, sama seperti sifat Alam Malakut. Kekuatan pancaran nuurnya boleh menembusi tujuh petala langit dan tujuh petala bumi untuk menyaksikan dan memperolehi makrifat tentang Alam Makhluk atau Alam Kejadian.

“Orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam lalu ia beroleh nuur dari Tuhannya”. (Surah az-Zumar, ayat 22).
“Allah jualah nuur bagi semua langit dan bumi”. (Surah an-Nuur, ayat 35).
“Perumpamaan nuur-Nya seperti sebuah lubang di dinding di dalamnya mengandungi pelita. Pelita itu berada di dalam kaca. Kaca itu bagaikan bintang berkilau-kilauan. Dinyalakan dari pohon kayu yang berkat iaitu minyak zaitun yang bukan dari timur dan bukan dari barat. Hampir minyaknya mengeluarkan cahaya dengan sendirinya biarpun tidak disentuh api”. (Surah an-Nuur, ayat 35).
“Nuur di atas nuur”. (Surah an-Nuur, ayat 35).
“Dipimpin Allah kepada nuur-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya”. (Surah an-Nuur, ayat 35).

PENUTUP


Cuba kamu pandang kepada sebuah bangunan. Kamu dapat melihat bangunan tersebut kerana ada cahaya dari sumber cahaya iaitu matahari. Cahaya matahari menerpa ke arah bangunan itu lalu membawa seluruh bangunan tersebut kepada mata kamu. Mata kamu juga bercahaya sebagai persediaan untuk menerima pancaran cahaya matahari yang datang. Jika mata kamu terpejam atau berselaput tidak mungkin cahaya matahari boleh memasukinya.

Pertemuan cahaya matahari dari atas dengan cahaya mata di bawah melahirkan gambar pada belakang bola mata kamu. Gambar yang tertera pada skrin bola mata kamu itu dalam keadaan terbalik. Otak berperanan membetulkannya kembali. Otak boleh berfungsi sebagai kesan aktiviti akal. Akallah yang melihat bangunan tersebut. Seluruh bangunan yang begitu besar boleh masuk ke dalam akal kamu.

Andainya kamu berada di tempat yang tinggi dan pandangan kamu cukup kuat maka kamu boleh melihat seluruh planet bumi berada di dalam akal kamu. Akal kamu menjadi seperti satu ruang angkasa yang luas yang memuatkan planet bumi. Jika kamu berada pada tempat yang lebih tinggi dan pandangan kamu lebih kuat kamu akan dapat menyaksikan seluruh Alam Syahadah. Begitulah keadaannya hingga kamu dapat melihat seluruh Alam Misal dan Alam Arwah. Jadilah diri kamu seolah-olah satu ruang angkasa yang di dalamnya terapung-apung seluruh alam makhluk.

Jika kamu memandang kepada sebuah bangunan maka bangunan itu yang datang kepada kamu bukan kamu yang pergi kepadanya. Kamu tidak bergerak satu langkah pun. Begitu juga keadaan ahli al-kasyaf yang tidak bergerak dari tikar sembahyangnya namun dia dapat menyaksikan seluruh alam makhluk. Keadaan ini boleh terjadi kerana Allah jualah nuur bagi langit dan bumi. Nuur-Nya juga memancar di dalam kalbu orang mukmin. Nuur di atas nuur. Nuur dari alam atas membawa turun seluruh alam kejadian dan dapat ditangkap oleh nuur di bawah iaitu kalbu orang mukmin. Jadi, kalbu orang mukmin itu meliputi seluruh alam makhluk tanpa dia perlu terbang ke mana-mana.

“Dipimpin Allah kepada nuur-Nya siapa yang Dia kehendaki”.
“Katakanlah: Roh adalah urusan Tuhanku”.
Urusan Tuhan, inilah makam terakhir seorang hamba. Tidak ada apa-apa lagi padanya melainkan urusan Tuhan. Apabila dia sudah larut di dalam urusan Tuhan maka urusan Tuhanlah yang memperjalankannya ke seluruh alam maya hingga terdampar ke Sidratul Muntaha. Seterusnya memanjat ke Qubah yang menjadi puncak segala alam kejadian. Tidak ada apa-apa lagi kecuali:
“ALLAH, RABBIL ‘IZZATI!’
Allah jualah yang memiliki Hijab Yang Teguh.Selesai perbicaraan mengenai Alam Makhluk. Semoga saudara-saudara tidak memandang alam dalam sekop yang sempit sehingga berasa curiga bagaimana orang kafir boleh pergi ke bulan yang kononnya sudah termasuk bahagian alam langit. Semoga perbicaraan ini lebih membuat saudara mengagumi kebesaran dan kebijaksanaan Allah menciptakan alam makhluk ini.

Saudara anda di dalam Islam
Mohammad Nasir Majid
Seberang Takir
Terengganu Darul Iman

Petikan dari http://tamansufi.tripod.com/alam.html


Lading_Emas
Bagaimana ahli al-kasyaf menyaksikan alam yang begitu luas dan jauh? Adakah dia perlu menaiki sejenis kenderaan dan terbang ke seluruh alam maya untuk menyaksikannya? Nabi Muhamamd s.a.w telah menaiki boraq dan mengembara ke seluruh alam di bawah bumbung Langit Dunia (Langit Pertama). Kemudian baginda s.a.w mikraj menggunakan tangga yang dihulurkan dari alam atas seumpama lif yang dibawa turun dari tingkat atas. Tetapi boraq hanya untuk kegunaan nabi-nabi tidak bagi manusia biasa, walaupun seorang yang kasyaf. Namun, Allah s.w.t mempunyai caranya sendiri untuk memperlihatkan alam ciptaan-Nya kepada sesiapa yang Dia kehendaki.
Peringkat terakhir Alam Misal ialah al-Arasy al-Karim, selepasnya bermula pula Alam Arwah (Alam Roh). Pada Alam Arwah terdapat juga alam-alam Hijab. Seluruh al-Arasy al-Karim bersama-sama segala isi kandungannya berada di dalam bulatan sejenis Alam Hijab yang lebih ghaib dan lebih seni. Ada beberapa peringkat Alam Hijab dalam Alam Arwah. Setiap peringkat ada 7,000 lapis Hijab. Lapisan pertama daripada Alam Hijab itu dinamakan Hijab Permata.
Alam Syahadah yang berbataskan al-Kursi Yang Agung dengan segala isinya berada di dalam ruang angkasa Alam Ghaib yang dinamakan al-Arasy al-Majid (al-Arasy Yang Megah), yang sudah termasuk dalam peringkat Alam Misal. Rasulullah s.a.w memberi gambaran tentang keluasan al-Arasy al-Majid, “Hai Abu Zar. Langit yang tujuh dan bumi yang tujuh di sisi al-Kursi hanya seumpama sebentuk cincin di atas padang pasir luas, dan al-Kursi di sisi al-Arasy hanya seumpama sebentuk cincin di atas padang pasir yang luas pula. Lebihnya al-Arasy daripada al-Kursi seperti lebihnya padang pasir yang luas daripada sebentuk cincin tersebut”.


http://tamansufi.tripod.com/alam.html

AlFatihah ~ Suatu Hikmah


27.6.10  Al-Fatihah - Suatu Kaifiat


3 guru Den mengajar kaifiat yang sama...biasanya ia untuk hajat yg benar2 besar dan berat..Inilah suatu amalan yang amat mustajab yang Den pernah lakukan. Tiada diterima oleh Wahabi...tapi peduli apo DEN...

Dimulai dengan amalan Fatihah pada diri sendiri...Perlulah di renung dan tenang dalam dalam sehingga nampak diri kita yang satu lagi...rupanya sama seperti kita cuma bercahaya...inilah diri batin kita ...baca Fatihah ..telan air liur. Amalkan selalu...apatah lagi kalau badan selalu rasa tak selesa..tidur selalu terganggu..emosi tidak stabil.

Menghadiahkan Fatihah pada seseorang...Isteri atau Suami..atau anak...atau Datuk Seri Najib Razak atau Nik Aziz....Tengok keadaan semasa...Kalau suami sudah kelihatan tanda merenyam samada dia sedar atau tidak...hendaklah dihadiahkan Fatihah..caranya janganlah seperti ayam mematuk burger McD..Makrifatkan orang yang dimaksudkan katakan Diana Danielle yang sudah tidak menyintai anda lagi...Pasti bayangan tersebut bertelekung putih. Sebaiknya korang duduk dalam antara dua sujud..bayang yang dimakrifat tu biar bertemu lutut...Pelan2 bacakan Fatihah ..tok sah le telan air liur...tapi hembus pada jantung...sampai kelihatan kalimah Alif lam lam ha..pada jantung di sebelah atas...kalau disebelah bawah jantung tu huruf lain...Amat sesuai untuk mangsa sihir...ada guru mengajarkan bacaan sebanyak 17x sekali gus dan tiup...ada juga yang dibaca sekali ..tiup...ulang sampai 7 kali. Masukan niat.

Amalan ini berijazah dari universitas of Darul Saka..

Nota : Jantung tu memang zahir ..DEN citer tu dinamakan HATI yg BATIN..kang ada yg pi tebuk jantung le pulok...Hati yg Batin hanya boleh di lihat dengan matahati. Maka
untuk melihatnya bukan semestinya boleh scan, ianya melihat dengan matahati. Hendaklah di latih..


Menjazamkan Fatihah...mana2 individu yg telah menjazamkan Fatihah pasti Senjata Pedang Fatihah lebih memuncak dan mantop...sehingga JIN melihatnya pun buta...ingat 121 x ingat fatihah...biasanya diamalkan selama 7 hari...tidak semestinya satu sitting...untuk tahap selanjutnya diamalkan selama 21 hari dan 40 hari sehingga 121 hari...apa2 mimpi petunjuk samada dalam mimpi atau semasa mengamalnya hendaklah dirujuk terus kepada Guru yang mengijazahkan amalan ini...

NOTA : Ini adalah amalan untuk menjazamkan Fatihah. Sebaiknya diniatkan untuk 7 hari dahulu. tidak boleh putus. kalau putus hendaklah diulang dari hari pertama. Maka sebaiknya kita pilih berapa hari yg ingin kita pilih untuk menjazamkannya...kalau 121 hari memang baik..tapi kalau terlupa pada hari ke 115 pun kena ulang dari hari pertama..Den nasihatkan mulakan dari 7 hari..At least ada sijil...


Amalan Fatihah...amalan Fatihah bermula dari 4 sekali baca sehingga 7 sekali baca..14 sekali baca...21 sekali baca...40 sekali baca dan 44 sekali baca...biasanya diamalkan setiap step 40 hari..baru pergi ketahap yang lebih tinggi...ianya DIBACA SEKALI SITTING didalam wuduk...


Nota : ianya adalah untuk amalan menghadiahkan Fatihah...biasa dimulakan dgn 4 Fatihah. Di Tanah Melayu biasanya di amalkan Fatihah 7 + 1. yg satu itu bila ada amlan khusus..katakan bacaan yasin..maka di tambah Fatihah kepada Syeikh Ahmad Darobi. Jadilah ia Fatihah 8.
Contoh :
1. Kepada Nabi Muhammad SAW serta ahli keluarganya.

2. Kepada para Sahabat Nabi Muhammad SAW.

3. Kepada para Anbiya

4. Kepada para Malaikat.

5. Kepada para Aulia

6. Kepada para Guru.

7. Kepada Muslimin dan Muslimat samada yang masih hidup mahu pun yang sudah mati.

Maka kalau kita baca Yasin..tambahkan Fatihah kepada Syeikh Ahmad Darobi sebelum yg No 6. Jadilah ia Fatihah 8.

Begitu juga kalau ada apa2 amalan yang kita tahu siapa SOURCEnya katakan Syeikh Abdul Qadir Jilani r.a...maka bacakan Fatihah kepda SAQJ pada sebelum no 6. Tetap ia Fatihah 8.

Untuk yang lebih advance lagi dan hendaklah iqtiqomah..bacaan Fatihah yg pertama khusus pada Rasulullah s.a.w

Kedua baru kepada Ahlul Bait ( ahli keluarga Rasulullah s.a.w )

Ketiga, keempat, lima dan enam..dibacakan Fatihah memasing kepada Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali r.a dan yang ke tujuh pada semua para sahabat Rasulullah s.a.w

Kemudian kepada Rasul yg mencapai tahap Ulul Azmi termasuk Rasulullah s.a.w

Begitu juga pemecahan kepada 10 malaikat Muqarobin. Satu Fatihah setiap Malaikat Muqarrobin.

Pasangan Fatihah

Ia seganding dengan Salamun Qoulammirrobirrohim ( ayat dari surah Yasin ). biasanya untuk perubatan..

Untuk sakit2 anggota badan..baca Selawat, Fatihah 1x dan bacakan Salamun Qoulammirrobirrohim dan sapukan telapak tangan kepada anggota tubuh yang sakit.

Nota : untuk Hajat dan sakit2 kronik..bacakan Selawat, Fatihah 1x, Salamun Qoulammirrobirrohim dan ayat 82 surah Yasin ( ayat ini dibaca sebanyak 82x dan masukkan hajat kita ). Biasa diamalkan sebelum tidur.


Mahabbah Fatihah.

Sebenarnya tak yah pakai2 llmu pengasih ni. Al-Fatihah itu sendiri lebih dari cukup untuk diamalkan sebagai Mahabbah yg terbaik dan terulung. Ado huruf dan tempat tertentu dimuka yg mengandungi huruf2..Kalau diamal..bercahaya muka...tunduk musuh..kasih kengkawan...Semunya bermula dari kalimah Alhamd..Alif Lam Ha dan Dal. Pecahan dari situ le...Banyak rahsia dari 4 huruf tersebut...Maka ada guru dia buek minyak Fatihah..namun tak sama dengan mengamal sendiri dan meletakan haq huruf huruf tu pada wajah..Ini semua rahsia maso kejadian Adam a.s


Hajat Fatihah

Amalan ini memakan masa tetapi terlalu mustajab.


Ikhlas dari

Sifu Segala Sifu

Dihantar oleh DARUL SAKA pada 9:02 AM

Label: UMUM, WAHABI, Ïjazah 124 komen:
 komen:
riey said...
Salam, Tok, Kalau saya hadiahkan Al-Fatihah kepada orang2 yang masih hidup dengan niat yang baik macammana..? @ jawapannya jika ada kat hujung entri ni saya tunggu jer lah..
(MOHD AZIM) said...
boleh kupaskan lagi ker Tok. wahabi sruh main jauh2 la.
firus said...
Besar kaifiatnya Allah anugerah sapa yang jujur...ini lah saya guna pakai...ini lah amalan dalaman bgi saya...tak terhingga kuasanya...mantap bgi sapa mengamalnya...
Caspin said...
Wah..tok, semuanya serba hijau, termasuklah ilmu-ilmu disini semoga sentiasa evergreen.
zainuri said...
Alhmdullillah... keluar jugak kaifiat fatihah ni... byk kali mintak ngn TGB ..Tok wat dek je..akhir kluar gak... TGB da kluarkn kaifiat fatihah ambo mntak izin amal...
Sombro said...
dah lama cari benda ni ,dulu ada guru nak ijazahkan ,tak nak ambil ,nak ambil dia pulak meninggal ,teruskan tok ...banyak khasiatnya.
madwan said...
Harap2lah IBU FATIHAH.......mohon ijazahnya Tok.
Abu Aiman said...
Salam, Kaifiat Al-Fatihah banyak disebut dalam hadith. Usah peduli Wahabi. Apa yang penting, amal dan sampaikan.
zainuri said...
Salam... mmm...xpaham le.. cara2 menjazamkan tu.. first step camna ya... ambo ni bebal skit... maafkn daku TGB

K said...
Many thanks, Tok...iklas
Tarabas said...
thanks tok..cuma kurang phm cara menjazam je...maaf lmbt cikit..
MalaekA AnnA said...
Alhamdulillah....Trima kasih sgt tok pencerahan ni...
Abdullah said...
Assalamu 'alaikum, Terima kasih Tok, mohon ijazah untuk diamalkan dan bersambung sanad dengan Tok-Tok Guru Tok.
Ismail said...
Terimakasih ijazah nya Tok.
TARABAS said...
Salam Tok. Kalimah Alif Lam Lam Ha pada jantung bertulisan dengan dakwat cahaya bewarna biru dan kengkadang putih ke tok?
DARUL SAKA said...
Sebaiknya putih macam lampu kalimantang tu... Biru tu cahaya Fatimah Merah tu tanda mamat tu tengah marah atau dikuasai syaitan... Hitam tu tanda..hati dia sudah mati...lama sudah tidak mengingati allah atau banyak memakan mende2 haram...
Tarabas said...
Terima kasih tok...phm dah pn..sy terima ijazah ni dari tok..ape2 "cerita" akan sy cerita pada tok..
Lina said...
Salam buat Tok dan semua Macam tahu-tahu jer..Seronok saya bila Tok buka topik ni. Kena dengan saya.. Saya ada amalkan sedekah Al-Fatihah kepada diri, suami, anak2, ibu bapa, guru2/sahabat yang beri ilmu, serta arwah2 utk keturunan saya semasa solat..selain buat junjugan Nabi ,sahabat dll. Selalunya saya baca 3 kali tiap kali solat. Tanpa niat lain selain untuk disedekahkan..( mungkin lepas ni boleh mula dengan 4 kali..seperti yg telah tok sampaikan ) Saya tak nafikan, ada kesan mendalam dengan amalan sedekah Al-Fatihah utk yang masih hidup. Mesra dan rasa dekat serta sayang orang yg kita sedekahkan Al-Fatihah tu dengan kita..terutama keluarga. Dan juga nampak diri atau muka penerima tu mcm cerah..wallahualam.. Walau macam manapun, saya masih kurang arif dan ingin tahu lebih lanjut berkenaan cara " Perlulah di renung dan tenang dalam dalam sehingga nampak diri kita yang satu lagi...rupanya sama seperti kita cuma bercahaya...inilah diri batin kita " Saya tak pandai bab2 nak nampak perkara batin.. Jadi minta tunjuk ajar dan penjelasan lebih jelas dari Tok, sebelum melangkah step seterusnya.. Dibawah ini saya salin semula Kaifiat jazam Al-Fatihah yang ada dalam posting Tok terdahulu..pada yang sesiapa yg terlepas pandang.. " Ianya diamalkan sebanyak 121x one shot...selepas tengah malam...selama 21 hari...tanpa putus." Terima Kasih..
Daniel Darwish said...
Izinkan saya untuk mengamalkannya. Terima kasih TBG !! Kalau kaler hijau kejap, putih kejap, tapi mcm lampu nak malap jer..camno tuh tok?
(MOHD AZIM) said...
Tok saya mintak ijazah ye. Moga Diterima.nk tunggu kelas lambat lagi. memang lama tunggu Tok kupas hal ni.
albab said...
Salam tok, Izinkan sy amalkan nya Tok. Saya terima ijazahnya.
wealo said...
Assalamu 'alaikum Tok, mohon ijazah untuk diamalkan dan bersambung sanad dengan Tok-Tok Guru Tok.
KhAiRoN said...
Assalamualaikum tok, Bolehkah org awam mcm saya mengamalkannya dan menghadiah pada ahli keluarga dan diri sendiri?
....East.Me.Tzar.... said...
terima kasih tok diatas pencerahan...pohon diijazahkan amalan ini..
ajamfx24 said...
salam tok mohon di amal sume ayat2 yg di ijazahkan dlm blog ini..mohon dihalal dunia dan akhirat. terima kasih tok. semoga Allah swt senantiasa merahmati dan memberkati tok dan keluarga.
noza said...
wah menghijau dah blog tok ni, baru tinggal beberapa hari... ambo mohon ijazah amalan ni ye tok...
sangbayu said...
alhamdulillah terima kasih tok....
Sang Petala Bumi said...
salam tok..saya dah buat amalan Alfatihah(sblum ni)...belum diijazahkan tok...skrg saya nak pohon ijazah drp tok utk teruskan amalan ni...makasih
hamdan said...
juta-juta terima kaseh tok..
Sang Petala Bumi said...
saya pohon jua drp TOK ijazahkan amalan ni kpd saya...makasih...
pakwan said...
salam tok mohon ijazah fatihah ni tok... tenung dalam2...mcm kaedah scan jer tok...ker yg xmampu scan pon leh nampak kaler2 yg seperti tok ckp tuh???
aduka30 said...
salam tok mohon di amal amalan ini terima kasih...
wajatimur said...
Tok saya mintak ijazah ye.Izinkan sy amalkan nya Tok.terima kasieh,org baru.
M Fazmi said...
Mohon untuk mengamalkannya ya tok...2 kali dah jumpa tok di darulsaka..rasa lega plak bila dah jumpa..kalau x asyik terngiang2 je nak pegi...terima kasih dgn air yg diberikan semoga menjadi lbh baik dimasa akan datang dengan izin Allah S.W.T
Sam1971 said...
Terima kasih tok... saya mohon ijazahnya.
Habib said...
memanggil roh org tengah tido pun,salah satu dari kelebihan fatihah,tapi lotihla nak baca..
Lucky7 said...
tok.... sykh saya dulu ada ajar bacaan setiap ayat al fatihah di makrifatkan di setiap makam2nya di anggota badan..contoh..bismillah ..di gariskan dari kanan kekiri di dahi (atas kening kanan ke kiri)..alahmdulilahirobilalamin (di atas kepala/ubun makamnya) dan seterusnya... yang itu untuk apa ya? saya amal je masa solat tapi tak tanya..sebab bila amal tu rasa sedap je..
gym_midas said...
mana yang perlu didulukan...... 4 kali atau 121 kali bacaan....
Abu Naim said...
pucuk dicita ulam mendatang... syukran jazilan tok....saya pohon keizinan mengamalkan amalan ini BTW...nyamannya setting baru blog ni :)
Nubuwuah said...
salam tok.. mohon izin mengamalkan Fatihah...semoga kita semua mendapat menfaatnya.. amin
syarius said...
mohon ijazah tok.thx~
ichigo said...
salam tok....saya orang baru disini...minta ijazah tok... amalan ini
Sombro said...
Tok,minta izin amal jazam al-fatihah.
zmiglobal said...
salam tok. oleh kerana blog tok ni dah ijau saya minta lampu hijau untuk segala2nya... makasehhhh
Sharif Abdullah said...
Salam tok, alhamdulilah...nampaknye segar sokmo blog ni yg menghijau. Minta ijazah amalan fatihah dan izin jazamkan ya. Tengkiu byk2.
Ateng said...
Assalamu 'alaikum Tok, mohon ijazah untuk diamalkan dan bersambung sanad dengan Tok-Tok Guru Tok.
Rozaimy Baharuddin said...
apabila TB dah post kat dlm blog ni, maknanya boleh diamal oleh semua orang/jin/dewa/hantu yg membaca blog ini. tak kira perawat atau org awam.
inginbelajar6666 said...
salam tok "Pasangan Fatihah Ia seganding dengan Salamun Qoulammirrobohim ( ayat dari surah Yasin ). biasanya untuk perubatan.." saye ade terbace dlm buku di tulis begini>>>"salamungkaulam mirrobbirrahim "(MUNGKIN kalo di baca mengikut tajwid kot) boleh juga di tambah dgn "salamungkaulam mirrobbirrahim ya balqis sulaiman ibni daud" (petikan dari buku Tok Awang Ngah....berlawan dgn syaitan)hehehhehe......sahabat tok jugak tu kan sorry yo tok kalo silap
bayu said...
Alhamdulillah tqvm...Tok, dengan izin Tok,saya terima ijazah ini
terangwulan said...
uiks..senjata ghaib da...
bhumiputra said...
maka bermulalah si salik menuju jalan kepada penciptanya...tqvm tok belagak...
mamBang said...
Salam Tuan Belagak .. care to elaborate antara Fatihah dan Salamun tuu .. coz aKoo gunakan untuk perubatan .. ada yg lain ker
BimaSakti said...
Salam TB sy mohon ijazah untuk mengamalkan dan bersambung sanad dgn Tuan-Tuan Guru Tok.
The New Guan Yu said...
salam sifu, mohon diijazahkan...terima kasih.

inginbelajar6666 said...
Salam tok belagak saya berharap sgt tok memberikan cara2 mengamalkan surah al ikhlas(dgn harapan agar ALLAH mengurniakan keikhlasan di hati kita)...kalo x ikhlas nk beribadah dan beramal mcm mana tok??? tu yg nanti beramal sbb nk jd super saiya la...nk kan kelebihan ayat2 tertentu la... Jadi saya amat berharap tok memberikan cara2 utk mengamalkan nya.....mudah mudahan kita beribadah dan beramal semata2 kerana ALLAH jua dan tiada sebab lain maaf andai tersilap kata


inginbelajar6666 said...
salam... alamak tok..cara amal surah al ikhlas dah ado kek TAJUK ZIKIR...den terlopeh pandang....x lupo juo tajuk PEMBAWAAN DIRI....sory lagi skali yo....hehehe

Irsyad said...
salam, mintak izin diamalkan amalan ini tok.

wealo said...
ooopocott.. tersilap takik kote umar plak. lerr nie malas aku nk sunat org nie.. asal teperanjat jerr terlatah.
Awang Timur said...
Salam. Klu lum buang ilmu yang bukan-bukan seperti psi-energy ko, biosinergi ko, tenaga dalam ko, merkaba prana kundalini tachyon chi qi ko, eloklah di buang. Takdok la ko duk meroyan meraban kutuk org tak tentu pasal tuding jari. Solat,zikir-zikir, n ngaji Quran jo dah cukup. Klu dikejar dunia, akhirat akan kehilangan. Klu dikejar akhirat, dua-dua dapat, dunia dan akhirat pun dapat.
ninkugumi said...
Salam Tok, Terima kasih banyak-banyak. Apa-apa yang kurang jelas, nanti kat kelas saya tanya kat Tok ekk...

golok said...
Tok mintak izin diijazahkan kaifiat fatihah


Jabat said...
Disarankan kita semua baca surah al kahfi pada hari Jumaat. Mudah-mudahan terlepas dan terhindar dari fitnah Dajjal. Kerana sebelum lahir Dajjal sebenar akan wujud dajjal-dajjal kecil. Bacalah dan mohonlah dengan keberkatan amalan alkahfi pada hari Jumaat agar Allah membebaskan kita dari fitnah Dajjal yang menyonsong kesesatan dalam beraqidah, beribadah dan bermuamalah.
kammin said...
hebatnya kisah sahabat rasulullah, bila menentang musuh di medan perang, habis musuh tersungkur ke bumi. tp apabila mukanya diludah, tatkala ia menghunus pedang utk menetak org yg meludah beliau, dia terhenti, apabila dia ditanya kenapa tidak jadi utk membunuh org itu, beliau menjawab, "aku berperang kerana agama Allah, dan aku tak mahu membunuh org ini hanya disebabkan kemarahanku" sabar itu indah dan lebih bahaya kepada musuh yg tdk mengetahuinya :-)

DARUL SAKA said...
Inginbelajar6666 , kalau dah muleh bawak dalam mimpi..dah boleh tahan tu...
Amrixxx said...
erm.. pasal bacaan al-fatihah nih tok.. saya pernah mimpi awal bulan lepas.. saye berdepan ngan jin.. pabila saya baca al-fatihah jin tersebut terus terbakar..apekah tandanya itu tok? pabila baca kat blog tok.. rupanya mmg byk lagi khafiat al-fatihah..
DARUL SAKA said...
Mak ai..berapa kali ko amal sehari...? Bagus dah tu...ni dah muleh jadi perawat.

sihensem said...
salam, nak belajar juga....
muadz said...
Pelik,kan.. TIme2 darulsaka dapat ujian mcm ni, darulsaka lebih kukuh dari sebelumnya.. Kalau ikutkan logik akal, dah ramai org blah..punye lah banyak usaha jatuhkan darusaka..dari pelbagai arah.. siap muleh berpakat nak jatuhkan darulsaka ni.. Tapi, ahli2 darulsaka den nampak maintain jer.. yg lama dan yg baru.. Alhamdulillah.. ujian ini sebenarnya utk kukuhkan persaudaraan kita. Akhir sekali, mereka malu sendiri.
Lina said...
Salam buat Tok dan semua Saya ingin bertanya,kalau kita hadiahkan fatihah kepada penerima..mengikut turutan..adakah kita berniat menghadiahkan fatihah tersebut(niat dgn sebut satu2 penerima tersebut) adalah dengan sekali bacaan Al-Fatihah tersebut atau setiap penerima yang kita hadiahkan fatihah itu, kita baca 1 kali setiap orang yg kita hadiahkan ? Selama ni apa yg saya telah buat, saya sedekahkan fatihah dengan niat sebut nama2 semua sekali(lebih dari 3)..dan baca fatihah 3 X... Harap dapat penjelasan lanjut..Terima Kasih..
DARUL SAKA said...
Baca al Fatihah 1 x dan hadiahkan pada beberapa orang sekali memang boleh...namun jauh bezanya antara khusus dan umum...sebab itu dalam majlis tahlil ada disebut khususan.....
Amrixxx said...
xselalu gak bace..selain time solat.. time org sakit @ meninggal je ar baca al-fatihah.. biasanya sy amalkan istigfar je ari2 n setiap mase yg mencemaskan.... Berkenaan "aura2 jahat" sy mmg dapat rasa dan sensitif pd suasana..cuma,xtau camne nak hadapi klu ada org2 terkena sihir @ saka.. sy hanya boleh nasihatkn org tu jumpa dgn yg lebih ahli je..erm.. klu sy terkena, biasanya dalam mimpi dan bergantung pada firasat je camne nak hadapi..kira mohon petunjuk,taufik dan hidayah dari Allah je ar..erm..pepun, sy anggap itu anugerah dari Allah swt.. KLu ada rezeki, boleh sy berguru ngan tok nanti.. :D
TARABAS said...
Assalammualaikum Tok Belagak, Ada apa dengan 27 Rejab tahun ini?
ore baru said...
assalamualaikum...wbt buat TGTB... dan semua rakan2 saya terpangil untuk berkongsi pengalaman saya dgn tgtb. tgtb pernah scan dan dapati saya mempunyai pendamping. benar.... 1) pendamping bulu perindu. ( yg ni saya dpt dari seberang,yg ni sebenarnya saya dah lupa sebab dah lama ambil bulu perindu,tapi tgtb boleh tahu sebab pendamping tu selalu bersama saya. 2) pendamping bunian.( yg ni area2 sini) dari buluh perindu gunung ###### saya dinasihatkan oleh tgtb supaya tingalkan dan saya akur..alhamdulillah... dan mengenai gerak geri saya. tgtb tahu amalan yg saya amalkan. alhamdulillah apa yg tgtb ckp meme betul. meme saya tak nafikan... akhir kata setakat ini sajalah perkongsian peribadi saya. maafkan saya sekirannya ada yg tidak berkenan diatas perkongsian saya ini. saya punyai satu niat iaitu "nak belajar" itu je.... salam buat kawan2 semua.
wan said...
cantik blog ni, terpukau saya, dgn hijau nye yang redup, dengan tinggi nilainya ilmu yang disampaikan.. moga Allah merahmati tok dan pembaca blog sekelian.
Nubuwuah said...
salam semua... kata-kata yang cantik dan indah keluar dari hati yang suci dan bersih kata-kata yang kesat dan kasar keluar dari hati yang kotor dan hitam terkilan dengan kata-kata kesat dan keluar dari saudara Umar... marahnya Umar al khatab sahabat nabi demi kebaikan..tak keluar kata2 kotor dan hina... melainkan kebenaran.. Umar..kau tak selayaknya memakai nama samaran Umar al Khatab... ini adalah hanya teguran semata2..maaf jika tersalah kata...
athstrom said...
Ok saya pun nak kongsi jugak sikit pasal scan TB.Sebenarnya saya juga kurang senang dengan tuduhan yg dilemparkan pada TB.Pernah 2 kali saya minta Tok Belagak Scan..1)pasal rakan saya...betul memang dia kena Santau Angin seperti yg TB scan tu dan yg ke2)pasal masalah sakit saya baru ni ..memang betul scan TB yg mengatakan saya elergi makanan..ya tapi sekarang alhamduliiiah sembuh dah pun..dgn Rahmat Allah sesudah makan ubat elergi.Kepada TB diucapkan berbanyak terimakasih ,Allah sajalah yg dapat membalas kebaikan Tok Belagak.Sekali lagi semoga Tok Belagak membenarkan saya sekiranya nak mengamalkan apa2 amalan yg terkandung dalam blog ni.Boleh ya Tok Belagak?
inginbelajar6666 said...
Salam Tok Belagak... kalo ikut University Darul Saka yg sebelom no6 tu nk letak nama sapa??? jeng jeng jeng.....soalan cepu emas utk Tok Belagak......ampun tokk...den menanti jawapan dari Tok dgn penoh suspen...bkn sonang nk dpt jadi cucu angkat ni......hehehehe
DARUL SAKA said...
Dalam Silibus Darulsaka...spt pesan Guru...biasanya amalan fatihah dihadiah mengikut Guru yg menurunkan...utk yg keenam tu biasanya utk mereka yg sudah tiada... Ada 3 zikir khusus..satu dinamakan zikir hati...dua zikir tahli ketiga zikir aurad. Untuk zikir tahlil diambik sanad dari berjurai dari syeikh Daud al fatani membawa ke syeikh wahab Rokan membawa ke Syeikh Qubaisyi membawa ke Abu Bakar a.s ke Rasulullah..Naksyabandi al kholidiah. untuk zikir aurad membawa kepada syeikh Dandarawiah ...Syeikh Ahmad Idris sehinggalah ke Qutubul Alam dan seterusnya Rasulullah s.a.w dinamakan Tarikat Ahmadiah al Idrisiah
http://darulsaka.blogspot.com/2010/06/al-fatihah-suatu-kaifiat.html#comments

Lading_Emas
~*~ Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... ~*~